Φυσική Α΄ Γυμνασίου


Βιβλίο Μαθητή σε ηλεκτρ. μορφή : Εδώ

Γενικές Οδηγίες συγγραφ. ομάδας: Εδώ

Κανονισμός Εξέτασης Μαθήματος: Εδώ

Βιβλίο Εκπαιδευτικού: Εδώ


Ακολουθούν οι επίσημες από (ΙΕΠ) Οδηγίες Διδασκαλίας του Μαθήματος((2023-24):


Υποστηρικτικό Υλικό


Απο το παραπάνω αρχείο ppt ….

Και ένα Video για ένα αποστασιόμετρο υπερήχων (με Arduino)Και ένα Video με προτάσεις για τη μέτρηση του χρόνουΑκολουθούν δύο Φύλλα Εργασίας του συναδέλφου Φυσικού κ. Δ. Πριόβολου: