Φυσική Α’ Λυκείου


Ακολουθούν οι επίσημες (απο ΙΕΠ) Οδηγίες Διδασκαλίας του Μαθήματος (2023-4):

Διδακτικό Πακέτο Φυσικής Α’ Λυκείου (βιβλίο σε ηλεκτρ. μορφή κ.ά): Εδώ


Υποστηρικτικό ΥλικόΑκολουθούν Φύλλα Εργασίας και Βιντεοσκοπημένα Πειράματα

Ακολουθούν Βιντεοσκοπημένα φαινόμενα

(ορισμένα π.χ για την Τριβή αντιστοιχούν με φύλλα εργασίας)


Εισαγωγή στις Δυνάμεις ως αιτίες Κινήσεων και Παραμορφώσεων

Το πειραματικό μέρος του Νόμου των Ελαστικών Παραμορφώσεων

Η Σύνθεση Δυνάμεων και η Συνισταμένη Δύναμη

2ος Ν. Newton –


Φύλλα Εργασίας για την Τριβή και τα προτεινόμενα σε αυτά, πειράματα, βιντεοσκοπημένα

Αντίστοιχο Video

Ορισμός Τριβής και είδη της

Αντίστοιχο Video

Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η Τριβή (¨Νόμος της Τριβής”)

Αντίστοιχο Video

Μέτρηση του Συντελεστή Τριβής Ολίσθησης με κεκλιμένο επίπεδοΒιντεο -πείραμα με μετρήσεις

‘Εργο Δύναμης – Φυσική του Σημασία – Θεώρημα Έργου Ενέργειας – Δυναμική Ενέργεια – Μηχ. Ενέργεια – Θεώρημα Διατήρησης Μηχανικής Ενέργειας