Φυσική Β’ Γυμνασίου


  • Βιβλίο Μαθητή:
  • Εργαστηριακός Οδηγός:
  • Τετράδιο Εργασιών:
  • Βιβλίο καθηγητή:


Ακολουθούν οι επίσημες (από ΙΕΠ) Οδηγίες Διδασκαλίας του Μαθήματος (2023-24):


Υποστηρικτικό Υλικό


Σημείωση : Τα περισσότερα φαινόμενα στα παρακάτω φύλλα εργασίας ή εργαστηριακές ασκήσεις είναι βιντεοσκοπημένα και τα αντίστοιχα Video βρίσκονται πιο κάτω στη σελίδα.


Εισαγωγή στη Δύναμη Τι μπορεί να κάνει – Σχεδιασμός της ως Διάνυσμα

Πειραματική Διαδικασία για το Νόμο Ελαστικών Παραμορφώσεων

Σύνθεση Δυνάμεων και Συνισταμένη

H Πίεση σε σχέση με την επενεργούσα Δύναμη και την Επιφάνεια

Νέο Video Εισαγωγής της Πίεσης στα Αέρια & Υγρά

Η πίεση στο εσωτερικό των Υγρών – Νόμος Υδροστατικής Πίεσης

Η πίεση του Αέρα

Μετάδοση της Πίεσης στο εσωτερικό των Ρευστών και Εφαρμογές

Εργαστηριακή Μελέτη της Άνωσης

Εισαγωγή στο Έργο Δύναμης και τη φυσική του σημασία