Φυσική Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας


Ακολουθούν οι επίσημες (από ΙΕΠ) Οδηγίες Διδασκαλίας του Μαθήματος 2023-4:

Διδακτικό Πακέτο Φυσικής Β’ Λυκείου Γενικής : ΕδώΥποστηρικτικό Υλικό


Σημείωση: Ίσως να ήταν χρήσιμη μία σύντομη εισαγωγή ( 1-2h) στον ηλεκτρισμό με κάποιες πειραματικές δραστηριότητες για το ηλεκτρικό φορτίο και τα είδη του, τους τρόπους ηλέκτρισης, τη διάκριση των υλικών σε αγωγούς και μονωτές, το ηλεκτροσκόπιο. Στη σελίδα Φυσική Γ’ Γυμνασίου υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, ακριβώς, για αυτά τα θέματα.


Ο Νόμος του Coulomb με το ζυγό στρέψης από απλά υλικά του I. Γάτσιου


Ακολουθεί Video με Δραστηριότητες και πειράματα με μετρήσεις στο ηλεκτροστατικό πεδίο

Αισθητοποίηση του Ηλεκτροστατικού πεδίου

Ακολουθεί Video με Δραστηριότητες για τους πυκνωτές

Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή και τα μεγέθη από τα οποία εξαρτάται


Σχετικό Βίντεο:

Ηλεκτρικό ΡεύμαΗλεκτρικό ΚύκλωμαΜετρήσεις Τάσης & Έντασης Ρεύματος

Σχετικό Βίντεο :

Μετρήσεις V- I σε διάφορα Δίπολα όπως : Αντιστάτης , Σύρμα Νi-Cr , Λαμπτήρας , LED , και αναφορά σε βραχυκύκλωμα και ασφάλεια

και σχετικό Βίντεο:

Ισοδύναμη Αντίσταση – Σύνδεση σε Σειρά – Παράλληλη Σύνδεση – Κανόνες Kirchhoff

Το σχετικό Βίντεο:

Περιλαμβάνει τη μέτρηση των μεγεθών Ηλεκτρεγερτική Δύναμη και εσωτερική αντίσταση. Επίσης, μετρήσεις για τη χάραξη της χαρακτηριστικής καμπύλης της ηλ. πηγής.Τέλος μία ενεργειακή μελέτη κυκλώματος με αντιστάτη

Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα – Παραγωγή – Μετάδοση – Λήψη & Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα

Ανάκλαση του Φωτός – Διάχυση και κάτοπτρα

Διάθλαση – Εφαρμογές – Ανάλυση Φωτός – Φακοί

Φάσματα Εκπομπής – Συνεχές – Γραμμικό – Φίλτρα

Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο και η Αδυναμία της Κλασσικής Φυσικής