Φυσική Γ’ Λυκείου


Διδακτικό Πακέτο Φυσικής Γ΄’ Λυκείου: Εδώ


Υποστηρικτικό Υλικό

Προστέθηκαν νέα βιντεοσκοπημένα πειράματα και δραστηριότητες για την Ακτινοβολία Μέλανος Σώματος και το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο (πρόκειται για σειρά τριών βιντεοπειραμάτων) στο τέλος της παρούσας σελίδας

Ακολουθούν βιντεοσκοπημένα πειράματα:


Κινηματική Στερεού Σώματος

Η προτεινόμενη από το ΙΕΠ εργαστηριακή άσκηση για τη Μέτρηση Ροπής Αδράνειας (περιέχεται στον εργαστηριακό οδηγό) – διευρυμένη με επιπλέον διαστηριότητες:

Κύλιση Κυλίδρου – Διατήρηση Μηχανικής Ενέργειας – Μέτρηση Ροπής Αδράνειας – Ανταγωνισμός Κυλιόμενων Σωμάτων – Δύο παραδείγματα κύλισης του ίδιου στερεού με διαφορετικά χαρακτηριστικά

Η προτεινόμενη από το ΙΕΠ εργαστηριακή άσκηση για την Ανακύκλωση κυλιόμενης σφαίρας (περιέχεται στον εργαστηριακό οδηγό) :

Ανακύκλωση κυλιόμενης σφαίρας με ανάλυση αποτελεσμάτων και προτάσεις για τον περιορισμό της απόκλισης θεωρίας – πειράματος, μέσα από τη Φυσική του Φαινομένου
Αρμονική Ταλάντωση Συστημάτων – Φθίνουσες Ταλαντώσεις

Η Εξαναγκασμένη Μηχανική Ταλάντωση και ο Συντονισμός

το εγκάσριο στάσιμο “κύμα”Βιντεοσκοπημένα Φαινόμενα του συνόλου της Ύλης του Ηλεκτρομαγνητισμού και Εναλλασσόμενου Ρεύματος

  • Σε μία ταινία 45min
  • ή σε επιμέρους ενότητες

Ολόκληρη η ταινία :
Ταινία Ηλεκτρομαγνητισμού – Σειρά φαινομένων που βιντεοσκοπήθηκαν στο Ε.Κ.Φ.Ε.

Ενότητες (μικρότερα τμήματα) της παραπάνω ταινίας:


Μαγνήτης – Ορισμοί πόλων – Ιδιότητές του – Προσανατολισμός Πυξίδας

Μαγνητικό Φάσμα – Μαγνητικό Πεδίο – Μαγν.Θωράκιση

Το πείραμα του Oersted – Ηλεκτρομαγνήτης – Μαγν. πεδίο Αγωγών Διαφόρων Σχημάτων

Επίδραση Μαγν. Πεδίου σε Κινούμενα ηλ. φορτία & σε ηλ. ρεύμα – Αρχή ηλ. Κινητήρα

Παρουσιάζει την έλξη ομόρροπων και την απώση αντίρροπων ηλ. ρευμάτων

Το Φαινόμενο της Επαγωγής σε διάφορες εκδοχές – Η Αρχή της ηλ. γεννήτριας

Παρουσιάζει, όλες τις προβλεπόμενες για το Λύκειο, Δραστηριότητες με Παλμογράφο


Παραγωγή / Μετάδοση / Λήψη Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων


Ακτινοβολία Διάπυρου Σώματος και Νόμος Μετατόπισης


Σειρά δραστηριοτήτων στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο


Αναλυτική Παρουσίαση του Φαινομένου και της Συσκευής των Σχολικών Εργαστηρίων


Πειραματική Δραστηριότητα – Καμπύλη Φωτορεύματος με τη συσκευή των σχολ. εργαστηρίων

Μετρήσεις για την πραγματοποίηση του εικονιζόμενου διαγράμματος

Οι αναγκαίες ενέργειες για τον προσδιορισμό της σταθεράς h του Planck και του Έργου W Εξαγωγής του Μετάλλου