Φυσική Γ’ Λυκείου


Διδακτικό Πακέτο Φυσικής Γ΄Λυκείου: Εδώ


Υποστηρικτικό Υλικό

Ακολουθούν βιντεοσκοπημένα πειράματα:


Κινηματική Στερεού Σώματος

Η προτεινόμενη από το ΙΕΠ εργαστηριακή άσκηση για τη μέτρηση Ροπής Αδράνειας (περιέχεται στον εργαστηριακό οδηγό) – διευρυμένη με επιπλέον διαστηριότητες:

Κύλιση Κυλίδρου – Διατήρηση Μηχανικής Ενέργειας – Μέτρηση Ροπής Αδράνειας – Ανταγωνισμός Κυλιόμενων Σωμάτων – Δύο παραδείγματα κύλισης του ίδιου στερεού με διαφορετικά χαρακτηριστικά

Η προτεινόμενη από το ΙΕΠ εργαστηριακή άσκηση για την Ανακύκλωση κυλιόμενης σφαίρας (περιέχεται στον εργαστηριακό οδηγό) :

Ανακύκλωση κυλιόμενης σφαίρας με ανάλυση αποτελεσμάτων και προτάσεις για τον περιορισμό της απόκλισης θεωρίας – πειράματος, μέσα από τη Φυσική του Φαινομένου
Αρμονική Ταλάντωση Συστημάτων – Φθίνουσες Ταλαντώσεις

Η Εξαναγκασμένη Μηχανική Ταλάντωση και ο Συντονισμός

Σύνθεση Ταλαντώσεων – ΔιακρότημαΑκολουθούν Βιντεοσκοπημένα τα Φαινόμενα του συνόλου της Ύλης του Ηλεκτρομαγνητισμού και Εναλλασσόμενου Ρεύματος

  • Σε μία τανία 45min
  • ή σε επιμέρους ενότητες πιο κάτω

Ολόκληρη η ταινία :
Ταινία Ηλεκτρομαγνητισμού – Σειρά φαινομένων που βιντεοσκοπήθηκαν στο Ε.Κ.Φ.Ε

Ενότητες (μικρότερα τμήματα) της παραπάνω ταινίας:


Μαγνήτης – Ορισμοί πόλων – Ιδιότητές του – Προσανατολισμός Πυξίδας

Μαγνητικό Φάσμα -Μαγνητικό Πεδίο – Μαγν.Θωράκιση

Το πείραμα του Oersted – Ηλεκτρομαγνήτης – Μαγν. πεδίο Αγωγών Διαφόρων Σχημάτων

Επίδραση Μαγν. Πεδίου σε Κινούμενα ηλ. φορτία & σε ηλ. ρεύμα – Αρχή ηλ. Κινητήρα

Παρουσιάζει την έλξη ομόρροπων και την απώση αντίρροπων ηλ. ρευμάτων

Το Φαινόμενο της Επαγωγής σε διάφορες εκδοχές – Η Αρχή της ηλ. γεννήτριας κτλ.

Παρουσιάζει, όλες τις προβλεπόμενες για το Λύκειο, Δραστηριότητες με Παλμογράφο