Χημεία Β΄ Γυμνασίου


  • Βιβλίο Μαθητή: Εδώ
  • Εργαστηριακός Οδηγός: Εδώ
  • Τετράδιο Εργασιών Εδώ
  • Βιβλίο καθηγητή: Εδώχρήσιμη παραπομπή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

(περιέχει παρουσιασεις / διαφάνειες, βιντεοσκοπημένα πειράματα κτλ. από τους συγγραφείς του βιβλίου)


Υποστηρικτικό Υλικό


Βίντεο για την Απόσταξη

Απόσταξη για το Διαχωρισμό Διαλύματος στα συστατικά του

Βίντεο για τη ΦυγοκέντρισηBίντεο για τον Ατμοσφαιρικό Αέρα – Ρύπανση