Χημεία Γ΄ Γυμνασίου


Διδακτικό Πακέτο Χημείας Γ’ Γυμνασίου : ΕδώΥποστηρικτικό Υλικό


Χρήσιμη Παραπομπή σε Παρουσιάσεις και Διαφάνειες σε πλήρη αντιστοιχία με το σχολικό εγχειρίδιο:

http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=23&ep=339


Ανίχνευση Διοξειδίου του Άνθρακα σε καυσαέρια


Τα Οξέα -Οι βάσεις – & τα Αλατα ως Ηλεκτρολύτες

Όξινος Χαρακτήρας

Μέτρηση pH Οξέων και Ερμηνείες

Αλκαλικός Χαρακτήρας

Αλατα – Ευδιάλυτα – Δυσδιάλυτα – Εξουδετέρωση – Ογκομέτρηση

Ακολουθεί Video για εφαρμογές οξέων – βάσεων – αλάτων

https://youtu.be/x-17sy46p7g