4ο Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης - Γιώργος Δημητριάδης, Φυσικός

Όταν η Επιστήμη συναντά την Τέχνη