Συναντήσεις

–>Την προσεχή Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου και ώρα 12-2, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο ΕΚΦΕ Ν.Σμύρνης με περιεχόμενο εργαστηριακό, που αφορά τρέχοντα θέματα Φυσικής Γυμνασίου. Ειδικότερα, τα Φύλλα Εργασίας 3, 4, 5 (Μέτρηση Μάζας,Όγκου,Πυκνότητας) της Φυσικής Α’ Γυμνασίου, η μελέτη της ευθ. κίνησης της Φυσικής Β’ Γυμνασίου και δραστηριότητες στις Ηλεκτρικές δυνάμεις της Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου

Μία μηχανή Wimshurst του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ Ν. Σμύρνης

–>Την προσεχή Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 12-2, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο ΕΚΦΕ Ν.Σμύρνης με περιεχόμενο εργαστηριακό, που αφορά θέματα Φυσικής Β’ Λυκείου Γενικής και Προσανατολισμού, ειδικότερα στο Ηλεκτροστατικό Πεδίο , Πυκνωτές / Οριζ. Βολή, Κυκλική Κίνηση, Διατήρηση Ορμής , Δύναμη και Μεταβολή Ορμής.

Η γεννήτρια Van de Graaf του Εργαστηρίου

–> Τηλεδιάσκεψη Φυσικής Α’ Λυκείου /ΕΠΑΛ και Φυσικής Γ’ Λυκείου Προσανατολισμού την Πέμπτη 17 / Μαρτίου και ώρα 12.00- 14.00

Η τριβή και η φύση των επιφανειών

Την Πέμπτη 17/3 και ώρα 12.00-14.00, μετά από πρωτοβουλία της ΣΕΕ κλ.ΠΕ04 της Δ’ Αθήνας Κας Ασημίνας Κοντογεωργίου, συνδιοργανώνουμε τηλεδιάσκεψη για τη Φυσική της Α’ Εν. Λυκείου και ΕΠΑΛ / Φυσική Γ’ Λυκείου Προσανατολισμού . Τα θέματα είναι: Από τη Φυσική Α’ Λυκείου / ΕΠΑΛ (ο 2ος Ν. Newton , αναλυτική πειραματική μελέτη Τριβής και ο Νόμος της , μέτρηση συντελεσ΄τή τριβής κτλ.). Στη Μηχανική του Στερεού σώματος , οι δύο εργαστηριακές ασκήσεις που προβλέπονται στις οδηγίες του ΙΕΠ. έτρηση ροπής αδράνειας, Διατήρηση Μηχ. Ενέργειας Ανακύκλωση) και Κινηματική και Δυναμική Μελέτη του Στερεού σώματος . Η πρόσκληση με τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης, έχει ήδη σταλεί στα Λύκεια / ΕΠΑΛ της Δ’ Αθήνας και από τη Δευτέρα 14/3 , στα προσωπικά email όσων συναδέλφων διαθέτουμε.


–>Τηλεδιάσκεψη Φυσικής Α’ , B’ Λυκείου /ΕΠΑΛ την Πέμπτη 14/10και ώρα 12.00- 14.00

Την προσεχή Πέμπτη 14/10 και ώρα 12.00-14.00, μετά από πρωτοβουλία της ΣΕΕ κλ.ΠΕ04 της Δ’ Αθήνας Κας Ασημίνας Κοντογεωργίου, συνδιοργανώνουμε τηλεδιάσκεψη για τη Φυσική της Α’, Β’ Λυκείου και ΕΠΑΛ καθώς και Β¨’Λυκ.Προσανατολισμού. Το θέμα είναι: Από Β΄’ Λυκείου Γενικής (ηλεκτροστατικό πεδίο – πυκνωτές) Β΄ λυκείου Προσανατολισμού (κυκλική κίνηση). Θα παρουσιαστούν τέλος και κάποιες νέες προτάσεις στην ευθύγραμμη κίνηση (Φυσική Α’ ΄Λυκείου) και την Ορμή (Φυσική Προσ.). Η πρόσκληση με τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης, έχει σταλεί στα Λύκεια / ΕΠΑΛ και στα προσωπικά email όσων συναδέλφων διαθέτουμε.


–>Τηλεδιάσκεψη Φυσικής Α’ Γυμνασίου την Πέμπτη 23/9και ώρα 12.00- 14.00

Την προσεχή Πέμπτη 23/9 και ώρα 12.00-14.00, μετά από πρωτοβουλία της ΣΕΕ κλ.ΠΕ04 της Δ’ Αθήνας Κας Ασημίνας Κοντογεωργίου, συνδιοργανώνουμε τηλεδιάσκεψη για τη Φυσική της Α’ Γυμνασίου . Το θέμα είναι: οι πειραματικές δραστηριότητες των πρώτων πέντε φύλλων εργασίας καθώς και η αξιολόγηση του μαθήματος. Η πρόσκληση με τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης , έχει σταλεί στα γυμνάσια και στα προσωπικά email όσων συναδέλφων διαθέτουμε.


–>Τηλεδιάσκεψη Φυσικής Γυμνασίου την Πέμπτη 8/4 και ώρα 12.00- 14.00

Την προσεχή Πέμπτη , μετά από πρωτοβουλία της ΣΕΕ κλ.ΠΕ04 της Δ’ Αθήνας Κας Ασημίνας Κοντογεωργίου, συνδιοργανώνουμε τηλεδιάσκεψη για τη Φυσική Γυμνασίου . Θα προβληθούν βιντεοσκοπημένα πειράματα στην εγκάρσια και διαμήκη κυματική κίνηση, στην οπτική και στη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιηθούν για συμπλήρωση αντίστοιχων φύλλων εργασίας από τους μαθητές στην παρούσα φάση (lock down) . Η πρόσκληση με τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης , έχει σταλεί στα γυμνάσια και στα προσωπικά email όσων συναδέλφων διαθέτουμε.


–> Τηλεδιάσκεψη Χημείας Γυμνασίου την Πέμπτη 18 Μαρτίου και ώρα 12.00- 14.00
Αντίδραση Οξέος – Μετάλλου

Την προσεχή Πέμπτη 18 Μαρτίου, μετά από πρωτοβουλία της ΣΕΕ κλ.ΠΕ04 της Δ’ Αθήνας Κας Ασημίνας Κοντογεωργίου, συνδιοργανώνουμε τηλεδιάσκεψη για τη Χημεία Γυμνασίου με θέματα τα Οξέα – Βάσεις – Άλατα και τη σύσταση του Ατμοσφαιρικού Αέρα . Θα προβληθούν βιντεοσκοπημένα πειράματα που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους μαθητές στην παρούσα φάση (lock down) . Η πρόσκληση με τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης , έχει σταλεί στα γυμνάσια και στα προσωπικά email όσων συναδέλφων διαθέτουμε.


–> Τηλεδιασκέψεις Φυσικής Γ΄Λυκείου με θέμα τη Μηχανική Ρευστών την Τρίτη 23/2 και Πέμπτη 25/2
Σωλήνας Pitot

Την Τρίτη και Πέμπτη 23/2 και 25/2 και ώρα 12.00-14.00, θα πραγματοποιηθούν δύο ίδιες (δίδυμες) Τηλεδιασκέψεις, μετά από πρωτοβουλία της ΣΕΕ κλ. ΠΕ04 της Δ΄Αθήνας Κας Ασημίνας Κοντογεωργίου με τη συμμετοχή και των δύο Υπευθ. ΕΚΦΕ Ν. Σμύρνης και Αλίμου. To Θέμα θα είναι η Μηχανική Ρευστών της Φυσικής Γ΄Λυκείου με Βιντεοπειράματα για εφαρμογή την τρέχουσα περίοδο και τις υπάρχουσες συνθήκες (Covid 19).Η πρόσκληση με τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης έχει σταλεί, στα ημερ. Λύκεια και στα προσωπικά email όσων συναδέλφων διαθέτουμε.


–>Τηλεδιάσκεψη Φυσικής Γυμνασίου την Πέμπτη 18/2 και ώρα 12.00- 14.00

Την προσεχή Πέμπτη , μετά από πρωτοβουλία της ΣΕΕ κλ.ΠΕ04 της Δ’ Αθήνας Κας Ασημίνας Κοντογεωργίου, συνδιοργανώνουμε τηλεδιάσκεψη για τη Φυσική με θέμα την Πίεση – Άνωση – Ταλάντωση . Θα προβληθούν βιντεοσκοπημένα πειράματα που μπορούν να αξιοποιηθούν για συμπλήρωση αντίστοιχων φύλλων εργασίας από τους μαθητές στην παρούσα φάση (lock down) . Η πρόσκληση με τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης , έχει σταλεί στα γυμνάσια και στα προσωπικά email όσων συναδέλφων διαθέτουμε.


–>Τηλεδιασκέψεις Φυσικής Γ’ Λυκείου και Χημείας Λυκείου την Τρίτη 26/1 και Πέμπτη 28/1

Την Τρίτη και Πέμπτη 26/1 και 28/1 και ώρα 12.00-14.00, θα πραγματοποιηθούν δύο ίδιες (δίδυμες) Τηλεδιασκέψεις, μετά από πρωτοβουλία της ΣΕΕ κλ. ΠΕ04 της Δ΄Αθήνας Κας Ασημίνας Κοντογεωργίου με τη συμμετοχή και των δύο Υπευθ. ΕΚΦΕ Ν. Σμύρνης και Αλίμου. Η Θεματολογία, θα είναι από πλευράς Φυσικής Λυκείου (Από ΕΚΦΕ Ν. Σμύρνης) οι Μηχανικές Ταλαντώσεις και από πλευράς Χημείας Λυκείου (Από ΕΚΦΕ Αλίμου) Χημικές Αντιδράξεις, Ανίχνευση Ιόντων, Οξειδώσεις και Αραίωση Διαλυμάτων Πυκνών Οξέων/Βάσεων με Βιντεοπειράματα για εφαρμογή την τρέχουσα περίοδο και τις υπάρχουσες συνθήκες (Covid 19).Η πρόσκληση με τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης έχει σταλεί, στα ημερ. Λύκεια και ΕΠΑΛ, γυμνάσια και στα προσωπικά email όσων συναδέλφων διαθέτουμε.


–>Τηλεδιάσκεψη Φυσικής Γυμνασίου & Λυκείου την Πέμπτη 10/12 και ώρα 12.00- 14.00

Την προσεχή Πέμπτη , μετά από πρωτοβουλία της ΣΕΕ κλ.ΠΕ04 της Δ’ Αθήνας Κας Ασημίνας Κοντογεωργίου, συνδιοργανώνουμε τηλεδιάσκεψη για τη Φυσική με θέμα το ηλεκτρικό ρεύμα . Αφορά στις τάξεις Γ΄Γυμνασιου και Β’ Λυκείου Γενικής παιδείας. Θα προβληθούν βιντεοσκοπημένες εργαστηριακές δραστηριότητες με μετρήσεις(ηλεκτρικό κύκλωμα, Ν. Ohm , συνδεσμολογία αντιστατών κ.α) που μπορούν να αξιοποιηθούν για συμπλήρωση αντίστοιχων φύλλων εργασίας από τους μαθητές στην παρούσα φάση (lock down) . Η πρόσκληση με τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης έχει σταλεί, στα ημερ. Λύκεια και ΕΠΑΛ, γυμνάσια και στα προσωπικά email όσων συναδέλφων διαθέτουμε.


–> Τηλεδιάσκεψη Φυσικής Λυκείου την Πέμπτη 26/11 και ώρα 12.00-14.00

Την προσεχή Πέμπτη , μετά από πρωτοβουλία της ΣΕΕ κλ.ΠΕ04 της Δ’ Αθήνας Κας Ασημίνας Κοντογεωργίου, συνδιοργανώνουμε τηλεδιάσκεψη για τη Φυσική Λυκείου . Ειδικότερα, θα προβληθεί ταινία με βιντεοσκοπημένα πειράματα Ηλεκτρομαγνητισμού (Μαγνητικό Πεδίο – Επαγωγή – Εναλλασσόμενο Ρεύμα -Παλμογράφος). Η πρόσκληση με τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης έχει σταλεί, στα ημερ. Λύκεια και ΕΠΑΛ και στα προσωπικά email όσων συναδέλφων διαθέτουμε.


–> Τηλεδιάσκεψη φυσικής Λυκείου την Πέμπτη 08/10 και ώρα 12.00-14.00

Την προσεχή Πέμπτη μετά από πρωτοβουλία της ΣΕΕ κλ.ΠΕ04 της Δ’ Αθήνας Κας Ασημίνας Κοντογεωργίου, συνδιοργανώνουμε τηλεδιάσκεψη για τη Φυσική Λυκείου . Ειδικότερα, θα συζητηθούν προτάσεις υπό τις νέες συνθήκες για τις Ευθύγραμμες κινήσεις από τη Φυσική Α’ Λυκείου , η οριζόντια Βολή , οι Κρούσεις και Β’ Νόμος του Νewton με τη γενικότερη διατύπωσή του από τη φυσική της Β’ Λυκείου Προσανατολισμού.


–> Τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 24/9 και ώρα 12.00-14.00

Με πρωτοβουλία της ΣΕΕ ΠΕ04 Κας Κοντογεωργίου Ασημίνας συναντιώμαστε διαδικτυακά , με θεματατολογία από τη φυσική της Β’ και Γ’ Γυμνασίου (Κινήσεις-Ηλ. Αλληλεπιδράσεις) – υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Πληροφορίες – σύνδεσμος – οδηγίες έχουν αναλυτικά σταλεί στα σχολεία και σε προσωπικά e_mail όσων συναδέλφων διαθέτουμε.–> Τηλεδιασκέψεις από Τρίτη 26/5 έως Παρασκευή 29/5

Με πρωτοβουλία της ΣΕΕ ΠΕ04 Κας Κοντογεωργίου Ασημίνας και με τη συμμετοχή και των δύο Υπευθύνων των ΕΚΦΕ της Δ΄Αθήνας κ. Γκουρμπή Αθαν. και Στογιάννου Χρ. συναντιώμαστε διαδικτυακά:

Την Τρίτη 26/5 18.00-20.00 για Βιολογία ΓΕΛ, με εισηγήτρια την κα Μαρία Δοκοπούλου, Βιολόγο στο 4ο ΓΕΛ Γλυφάδας,

Την Πέμπτη 28/5 18.00-20.00 για Χημεία ΓΕΛ, με εισηγητή τον κ. Χριστόδουλο Μακεδόνα, Χημικό στο Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής

Την Παρασκευή 29/5 12.00- 14.00 για Γεωγραφία και Βιολογία Γυμνασίου, με εισηγήτρια την κα Μαρία Δοκοπούλου

Παρακαλούνται οι κ. συνάδελφοι, όπως αναζητήσουν πληροφορίες για τους συνδέσμους των τηλεδιασκέψεων, στα email των σχολείων τους ή και στα προσωπικά τους email.


–> Τηλεδιασκέψεις Τρίτη 13/5 και Πέμπτη 18/5

Την Τρίτη και την Πέμπτη 13 και 15 Μαΐου και ώρες 12-2 και 5-7μμ συναντιώμαστε διαδικτυακά, με προτάσεις για δραστηριότητες Φυσικής Λυκείου και Φυσικής -Χημείας Γυμνασίου -την εποχή του κορωνοϊού- μετά από πρόσκληση της Συντονίστριας εκπαιδευτικού έργου κλ. ΠΕ04 Κας Κοντογεωργίου και με τη συμμετοχή και των δύο υπευθύνων των ΕΚΦΕ Δ’ Αθήνας.


–>Συνάντηση φυσικής Λυκείου στις 13 Φεβρουαρίου

Την προσεχή Πέμπτη, 13 φεβρουαρίου και ώρα 12-2, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο ΕΚΦΕ Ν.Σμύρνης με περιεχόμενο εργαστηριακό, που αφορά θέματα Φυσικής Α’ και Β’ Λυκείου ειδικότερα στην Τριβή, Ηλεκτρικά κυκλώματα & ηλ.μετρήσεις. Η συνάντηση γίνεται μετά από πρόσκληση της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04 Κας Κοντογεωργίου


–> Συνάντηση για εκπαιδευτικούς ΠΕ04

Την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου θα γίνει στο ΕΚΦΕ Ν.Σμύρνης συνάντηση μετά από πρόσκληση της Συντονίστιας εκπαιδευτικού έργου κλ. ΠΕ04 Κας Κοντογεωργίου. Θα περιλαμβάνει πειράματα σχετικά με Πίεση, Άνωση, Εκκρεμές και από χημεία τη χημική αντίδραση, χημ.ένωση , καύσεις κ.α Φυσικής – Χημείας Γυμνασίου.


–>Την πέμπτη 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ν. Σμύρνης επιμορφωτική συνάντηση με Θέμα:

Τα φυσικά φαινόμενα σπινθήρας έμπνευσης για την τέχνη

Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία των συντονιστριών εκπαιδευτικού έργου κλάδων ΠΕ04 και ΠΕ08, ήτοι της Κας Κοντογεωργίου και της Κας Σοφρά αντίστοιχα. Προβλήθηκε και εφαρμογή της ιδέας συνδιδασκαλίας φυσικών επιστημών και καλλιτεχνικών.


–>Πειραματική Χημείας Γ’ ΓΕΛ

Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου και ώρα 12.00 έως 14.00,  θα πραγματοποιηθεί  στο  ΕΚΦΕ     Ν. Σμύρνης , επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Χημεία Γ? Λυκείου Ημερησίου και  Γ? ,  Δ?  Εσπερινού  ΓΕΛ,  μετά από πρόσκληση της   Συντονίστριας Εκπαιδ. Έργου του κλάδου ΠΕ04  Κας Ασημίνας Κοντογεωργίου. 

Εισηγητές θα είναι:  η κ. Στέλλα Χριστοπούλου, Χημικός στο 6ο ΓΕΛ Καλλιθέας και  ο κ. Χριστόδουλος Μακεδόνας,  Χημικός στο Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Ν. Σμύρνης


–>Πειραματική Β’ Γυμνασίου

Την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου και ώρα 12-2, θα πραγματοποιηθεί στο ΕΚΦΕ Ν.Σμύρνης  επιμορφωτική συνάντηση μετά από πρόσκληση της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Κας Κοντογεωργίου, με Θέμα:

Εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών Β΄ Γυμνασίου