Περίθλαση

Περίθλαση λέγεται το φαινόμενο κατά το οποίο τα κύματα παύουν να διαδίδονται ευθύγραμμα, όταν συναντήσουν σχισμή ή εμπόδιο μικρό (σχετικά με το μήκος κύματός τους).
Έτσι, όταν είμαστε μέσα σε ένα δωμάτιο, ακούμε κάποιον που είναι έξω (φθάνει σε μας το ηχητικό κύμα), όταν η πόρτα είναι ανοικτή (παίζει ρόλο σχισμής), παρόλο που μπορεί να μην τον βλέπουμε (δηλ. να μην είναι στην ίδια ευθεία οι δύο άνθρωποι και η πόρτα).
Παρόμοια, ενώ ένα κύμα της θάλασσας που πέφτει στο ένα πλάι ενός υπερωκεανίου (παίζει ρόλο εμποδίου) στην άλλη πλευρά σβήνει, αν έπεφτε σε μια μικρή βάρκα θα είχαμε κύμα και από την άλλη πλευρά, δηλ. το κύμα στρίβει και δεν διαδίδεται ευθύγραμμα.
Αργότερα παρατηρήθηκε περίθλαση στο φως, αλλά, επειδή το μήκος κύματός του είναι πολύ μικρό, χρειάζονται πολύ λεπτές σχισμές ή εμπόδια.
Μπορείτε να παρατηρήσετε την περίθλαση, αν κοιτάξετε πίσω από ένα πολύ λεπτό ύφασμα (τα διάκενα μεταξύ των νημάτων είναι σχισμές και οι κλωστές μικρά εμπόδια) ένα μακρινό φως ή τη Σελήνη. Βλέπετε φως και γύρω από την φωτεινή πηγή, δείγμα ότι κάποιες ακτίνες δεν διαδίδονται ευθύγραμμα.