Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

Κατά τον Einstein ένα φωτόνιο δίνει την ενέργειά του σε ένα ηλεκτρόνιο. Έτσι, αν το φωτόνιο έχει μικρή συχνότητα (άρα και ενέργεια) δεν επαρκεί αυτή για να βγει το ηλεκτρόνιο από το μέταλλο, οπότε δεν πρέπει να παρατηρηθεί το φαινόμενο, πράγμα που επιβεβαιώνεται από το πείραμα. Σύμφωνα όμως με την κλασσική κυματική θεωρία, θα έβγαιναν ηλεκτρόνια (λιγότερα βέβαια), πράγμα που αντιβαίνει στα πειραματικά δεδομένα, άρα δεν πρέπει να ισχύει η θεωρία αυτή.