1ο ΕΚΦΕ Δ΄Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ)

 

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

    Οι εργαστηριακές ασκήσεις για το σχολικό έτος 20010-11

Α΄ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ
 1. Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων. (1)*

 2. Μικροσκοπική παρατήρηση ζωικών κυττάρων. (2)*

 3. Η σημασία του φωτός για τη φωτοσύνθεση. (4)*

 4. Η μεταφορά ουσιών στα φυτά. (5)*

 5. Ανίχνευση λιπών, πρωτεϊνών, σακχάρων και αμύλου σε τρόφιμα. (10)*

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 1. Παρατήρηση πρωτοζώων. (2)*

 2. Παρατήρηση φυτικών και ζωικών ιστών. (4)*

 3. Παρατήρηση χρωμοσωμάτων. (9)*

 4. Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων. (10)*

 5. Η επέμβαση της τύχης στη δημιουργία των γαμετών. (11)*

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.)

 1. Μικροσκοπική παρατήρηση πυρήνων μετά από ειδική χρώση. (2)*

 2. Μικροσκοπική παρατήρηση στομάτων φύλλων, καταφρακτικών κυττάρων και χλωροπλαστών. (4)* 

 3. Μετουσίωση πρωτεϊνών, (7)* και Δράση των ενζύμων. (11)*

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
 1. Μικροσκοπική παρατήρηση μονίμου παρασκευάσματος αίματος. (4)*
 2. Μικροσκοπική παρατήρηση μονίμου παρασκευάσματος τομής ωοθήκης και όρχεως. (8)*
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝ. ΠΑΙΔ.)
 1. Μικροσκοπική παρατήρηση βακτηρίων σε καλλιέργεια ή σε μόνιμο παρασκεύασμα. (1)*
 2. Μικροσκοπική παρατήρηση μικροοργανισμών στο γάλα
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΤ.ΚΑΤ.)
 1. Κυτταρογενετική ανάλυση καρυότυπου (3)* και Μικροσκοπική παρατήρηση μονίμου παρασκευάσματος ανθρώπινου χρωμοσώματος.*
 2. Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (DNA & RNA) από φυτικά κύτταρα. (1)*

Ο αριθμός σε κάθε παρένθεση δηλώνει τον αριθμό της άσκησης στον αντίστοιχο εργαστηριακό οδηγό.

Οι ασκήσεις με * προτείνονται από το Γραφείο Εργαστηρίων του ΥΠΕΠΘ για το σχολικό έτος 2008-09 και

πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την από 4-7-08, απόφαση του ΥΠΕΠΘ.

    Άλλες προτάσεις

    Διευθύνσεις στο διαδίκτυο

- Πίσω στην αρχική σελίδα