Χρήσιμες διευθύνσεις για την χημεία στο διαδίκτυο

 

 

ΠΑΝΕΚΦΕ  Με τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων όλων των ΕΚΦΕ

The Periodic Table of Videos - University of Nottingham  Από το Πανεπιστήμιο του Nottingham, με video για κάθε στοιχείο του Περιοδικού Πίνακα

Περιοδικός Πίνακας  Από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, εύχρηστος με πολλές ιδιότητες

Περιοδικός Πίνακας  Από το Πανεπιστήμιο του Sheffield,  κορυφαία ιστοσελίδα

Αγγλο-Ελληνικό - Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό Χημείας  Από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ποιοτική Ανάλυση Κύριος Πίνακας Επιλογών.  Από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με πληροφορίες για μέταλλα, τα ορυκτά τους, τις αντιδράσεις τους και αντιδράσεις των κατιόντων τους.

http--www.chem.ox.ac.uk-vrchemistry-complex-default.html  Από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, με videos εικονικών πειραμάτων για μελέτη των μεταλλικών ιόντων σε διαλύματα.

LiveChem - Online Reaction Video Library  Από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, με videos εικονικών πειραμάτων  με ιόντα στοιχείων μετάπτωσης.

http--www.chem.leeds.ac.uk-delights-texts  Από το Πανεπιστήμιο του Leeds, με διάφορα πειράματα - κυρίως ανόργανης - σε κείμενο και φωτογραφίες.

MIT OpenCourseWare Chemistry 5.111 Principles of Chemical Science, Fall 2008 Readings and Lecture Notes  Διαλέξεις από το MIT  σε PDF

MIT OpenCourseWare Chemistry 5.111 Principles of Chemical Science, Fall 2008 Video Lectures  Videos με διαλέξεις από το MIT

UC Berkeley Webcasts Video and Podcasts Fall 2009 Courses  Videos με διαλέξεις από το Πανεπιστήμιο του Berkeley

JCE Software Chemistry Comes Alive!  Από την American Chemical Society, με πολλά πειράματα οργανικής και ανόργανης σε κείμενο και ορισμένα videos, σε 8 τόμους.

home - Practical Chemistry Από το Nuffield Foundation  και  Royal Society of Chemistry, περισσότερα από 200 πειράματα για σχολεία.

chemguide helping you to understand Chemistry - Main Menu  με ανόργανη και οργανική χημεία, αλλά και εργαστηριακές μεθόδους

Γιώργου Σταυρακαντωνάκη Χημικού  με πολύ υλικό για το Γυμνάσιο και Λύκειο

Chemistry PowerPoint Lessons, Handouts, Labs, and Worksheets  με παρουσιάσεις μαθημάτων (ppt), πειράματα, σημειώσεις πάνω στην ύλη του αμερικάνικου σχολείου

Experimental Organic Chemistry - James F. Norris, Ph. D.  Με αναλυτική περιγραφή πολλών πειραμάτων Οργανικής Χημείας. Μειονέκτημα η παλαιότητα του βιβλίου.

AUS-e-TUTE for astute science students  Διάφορα θέματα οργανικής και ανόργανης Χημείας για Γυμνάσιο και Λύκειο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  8 πειράματα πάνω στην Ανάλυση Τροφίμων

Mechanism Movies , movies με μηχανισμούς οργανικών αντιδράσεων.

Καμπύλες ογκομέτρησης οξέος-βάσεως  Από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εικονικό εργαστήριο Applets από το Iridium Project.

Essential Chemistry (R.Chang)  Απλά και όμορφα animations (αφήγηση στα Αγγλικά).

 

Αν γωρίζετε κι άλλες χρήσιμες διευθύνσεις, θα χαρούμε πολύ αν μας τις στείλετε με mail, για να τις συμπεριλάβουμε στον κατάλογο.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Το περιεχόμενο της σελίδας επιμελήθηκε ο Σπύρος Λάης