ΣΥΛΛΟΓΗ Ι. ΓΑΤΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ-Ν. ΑΕΡΙΩΝ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

 

 

Κατασκευές από υλικά καθημερινής χρήσης (φωτογραφίες)

Αδιαβατική συμπίεση (βίντεο 167ΚΒ)