1ο ΕΚΦΕ Δ΄Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ)

    Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις και Προτάσεις του ΕΚΦΕ

Τ Α Ξ Η /

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΣΚΗΣΗΣ

Τ Ι Τ Λ Ο Σ 

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Σ    Α Σ Κ Η Σ Η Σ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2009 - 10

Β ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (2)

Εξέταση της δυνατότητας διάλυσης ορισμένων υλικών στο νερό

(3) Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας

(4) Διαχωρισμός μιγμάτων

(8) Παρασκευή οξυγόνου με διάσπαση υπεροξειδίου του υδρογόνου - Ανίχνευση οξυγόνου

Γ ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

(1.4)-(2.3)

Ο δείκτης κόκκινο λάχανο - Ο δείκτης που περιέχεται στο κόκκινο λάχανο στη βασική περιοχή

(1.7) Η αντίδραση των οξέων με το μάρμαρο

(6.1) Σύγκριση της δραστικότητας σιδήρου - χαλκού

(8.1) Ανίχνευση ιόντων χλωρίου, βρομίου και ιωδίου με τη βοήθεια διαλύματος νιτρικού αργύρου

Α ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ

(-) Διαλυτότητα  (πρόταση του ΕΚΦΕ)  
(5)

Εύρεση pH διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχαμέτρου και του αισθητήρα pH του Multilog (όπου υπάρχει),

ή εναλλακτικά: pH - εξουδετέρωση  (πρόταση του ΕΚΦΕ)

(6)

Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων

ή εναλλακτικά: Διπλή αντικατάσταση  (πρόταση του ΕΚΦΕ)

(7) Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης - Αραίωση διαλυμάτων

Β ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ

( ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑ )

(1β) Οξείδωση αιθανόλης **(πρόταση του ΕΚΦΕ)

  Οξείδωση αιθανόλης (σε 2 στάδια)                                            2010-2011  
(3) Όξινος χαρακτήρας καρβοξυλικών οξέων ** (πρόταση του ΕΚΦΕ)

(5) Ανίχνευση υδατανθράκων ** (πρόταση του ΕΚΦΕ)  
 

** Απαντήσεις ερωτήσεων των φύλλων εργασίας των ασκήσεων (1β), (3), (5)

** Παρασκευές των αντιδραστηρίων των ασκήσεων (1β), (3), (5)

 
(6) Παρασκευή σάπωνα

Β ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ

( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ )

(1)

Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης 

ή εναλλακτικά: Ενθαλπία εξουδετέρωσης (πρόταση του ΕΚΦΕ)

(2)

Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν

ή εναλλακτικά:Πειράματα από την ενότητα Χημική κινητική (πρόταση του ΕΚΦΕ)

(4) Χημική ισορροπία (πρόταση του ΕΚΦΕ)  
(5)

Αντιδράσεις  οξειδοαναγωγής,    ή εναλλακτικά:

Πειράματα από την ενότητα  Οξειδοαναγωγή (πρόταση του ΕΚΦΕ)

Γ ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ

( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ )

(1) Παρασκευή και ιδιότητες ρυθμιστικών διαλυμάτων  (πρόταση του ΕΚΦΕ)          

(2) Υπολογισμός της περιεκτικότητας του  ξιδιού σε οξικό οξύ με Multilog  ή την κλασσική μέθοδο (πρόταση του ΕΚΦΕ)

(-) Μέτρηση της οξύτητας του ελαιολάδου (πρόταση του ΕΚΦΕ)  
(-) Οξείδωση αλκοολών και αλδεϋδών - Διάκριση οργανικών ενώσεων (από  δειγματική διδασκαλία της συναδέλφου Σ.Χριστοπούλου - 6ο Λύκειο Καλλιθέας) ΦΩΤΟ  
Οξείδωση αιθανόλης (σε 2 στάδια)                                           2010-2011

Άλλες προτάσεις

Καμπύλες ογκομέτρησης - Μια "ρεαλιστική" αξιοποίηση στην τάξη (Επιμορφωτικό σεμινάριο Ε.Κ.Φ.Ε., Ν.Φιλαδέλφεια 22-2-2008)

Φύλλα εργασίας για την Οργανική Χημεία (Γ΄Λυκείου - Θετική κατεύθυνση) από τη συνάδελφο Σ. Χριστοπούλου (6ο Λύκειο Καλλιθέας)

Διδασκαλία αλάτων για την Γ΄ Γυμνασίου από τον συνάδελφο και συγγραφέα  Π.Παπαθεοφάνους (6ο Γυμνάσιο Ιλίου)

Διδασκαλία βάσεων για την Γ΄ Γυμνασίου από τη συνάδελφο E. Χαραλαμπάτου (2o Γυμνάσιο Πειραιά)

Σχέδιο μαθήματος γιά την διδασκαλία βάσεων για την Γ΄ Γυμνασίου από τη συνάδελφο E. Χαραλαμπάτου (2o Γυμνάσιο Πειραιά)

Οξέα-βάσεις-άλατα για την Γ΄ Γυμνασίου από τον συνάδελφο Π. Λιτζίδη (13ο Γυμνάσιο Καλλιθέας)

Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων από τον συνάδελφο Ανδρέα Δαζέα (2ο Λύκειο Αγίου Δημητρίου)

Διακρίσεις Οργανικών Ενώσεων από τον συνάδελφο Ανδρέα Δαζέα (2ο Λύκειο Αγίου Δημητρίου)

Ανίχνευση κατιόντων και ανιόντων με ποιοτική ανάλυση Υλικό από τη συνάντηση στις 29/01/2015 από τον συνάδελφο Ανδρέα Δαζέα (2ο Λύκειο Αγίου Δημητρίου)

Υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξιδιού σε οξικό οξύ με τη μέθοδο της ογκομέτρησης Υλικό από τη συνάντηση στις 29/01/2015 από τον συνάδελφο Ανδρέα Δαζέα (2ο Λύκειο Αγίου Δημητρίου)

 

2016-2017

 

        Μελετώντας το περιεχόμενο του χυμού του πορτοκαλιού (από το Ε.Κ.Φ.Ε. Νίκαιας)

        Μελετώντας το περιεχόμενο του χυμού του πορτοκαλιού (από το 1ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου)

 

 

 

Χρήσιμες διευθύνσεις για την χημεία στο διαδίκτυο     ΝΕΟ

Το Ιστολόγιο της Χημείας

- Πίσω στην αρχική σελίδα