1ο ΕΚΦΕ Δ΄Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ)

 Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Εκπαιδευτικό Υλικό για το Γυμνάσιο  

Εκπαιδευτικό Υλικό για το Λύκειο 

Κατασκευές από υλικά καθημερινής χρήσης - ΣΥΛΛΟΓΗ Ι. ΓΑΤΣΙΟΥ    

 

Προτάσεις για εργαστηριακές ασκήσεις

Όργανα που απαιτούνται για τις εργαστηριακές ασκήσεις Γυμνασίου και Λυκείου

Τ Α Ξ Η /

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΣΚΗΣΗΣ

Τ Ι Τ Λ Ο Σ 

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Σ    Α Σ Κ Η Σ Η Σ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ( 1 )

Μέτρηση μήκους, εμβαδού, όγκου

ü

( 2 ) Μέτρηση Μάζας, Βάρους, Πυκνότητας

ü

( 4 ) Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης (Με φυσαλλίδα και τραινάκι)

ü

( 5 ) Σύνθεση δυνάμεων

 

( 7 ) Νόμος του Hooke

ü

( 9 ) Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη

ü

(12) Μετατροπή του υγρού σε αέριο - Βρασμός

 

( - ) Κατασκευή, λειτουργία χρονομετρητή  
( - ) Ειδική θερμότητα στερεού

 

Γ ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ( 1 ) Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις

ü

( 2 ) Νόμος του Ohm (σε αντιστάτη και λαμπτήρα)

ü

( 4 ) Σύνδεση αντιστατών σε σειρά

ü

( 5 ) Σύνδεση αντιστατών παράλληλα

ü

( 7 ) Πειραματικός έλεγχος νόμων απλού εκκρεμούς

ü

(13) Συγκλίνοντες φακοί

ü

( - ) Ανάκλαση - Επίπεδοι καθρέφτες - Είδωλο

 

Α ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ

( 1 ) Μέτρηση μήκους, μάζας, χρόνου, δύναμης

ü

(2α) Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης

ü

(2β) Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιβραδυνόμενης κίνησης  
( 3 ) Προσδιορισμός της αδρανειακής μάζας σώματος με βάση το νόμο F = m a  
(3α) Προσδιορισμός της αδρανειακής μάζας σώματος με χρήση κεκλιμ. επιπέδου  
( 4 ) Μελέτη της οριζόντιας βολής  
( 5 ) Προσεγγιστική μελέτη του φαινομένου της ελεύθερης πτώσης σε κεκλιμένο επίπεδο  
( 6 ) Μελέτη του νόμου της κεντρομόλου δύναμης  
(7α) Τριβή ολίσθησης σε κεκλιμένο επίπεδο με τη χρήση Multilog

ü

(7β) Τριβή ολίσθησης σε κεκλιμένο (και οριζόντιο) επίπεδο με την κλασσική μέθοδο

ü

( 8 ) Διατήρηση της ορμής σε μια έκρηξη  
( 9 ) Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος

ü

(10) Μετατροπή μηχανικού έργου σε θερμότητα (Προσδιορισμός του μηχανικού ισοδυνάμου της θερμότητας)  
(11) Θερμική αλληλεπίδραση και θερμική ισορροπία  
( - ) Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας g στην ελεύθερη πτώση (με τη βοήθεια φωτοπυλών)  
( - ) Μέτρηση βάρους, μάζας, πυκνότητας  
( - ) Κατασκευή, λειτουργία χρονομετρητή  

Β ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ

(ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑ)

( 1 ) Αποτύπωση - αισθητοποίηση (μελέτη) ηλεκτρικού πεδίου  
( - ) Νόμος του Ohm (σε αντιστάτη και λαμπτήρα)  
( - ) Σύνδεση λαμπτήρων σε σειρά  
( - ) Σύνδεση λαμπτήρων παράλληλα  
( 2 ) Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος dc με πηγή, ωμικό καταναλωτή και κινητήρα

ü

(3α) Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής

ü

(3β) Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ωμικού καταναλωτή

ü

( 4 ) Αποτύπωση μαγνητικού πεδίου σωληνοειδούς  
( 5 ) Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια απλού εκκρεμoύς

ü

( 6 ) Ποιοτική μελέτη κυμάτων φαινομένου παλμού και αρμονικού κύματος. Μέτρηση της ταχύτητας διάδοσης και του μήκους κύματος.  
( 7 ) Μελέτη του συστήματος (κατακόρυφο) ελατήριο - μάζα  

Β ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

( 1 )

Πειραματική επιβεβαίωση γενικού νόμου ιδανικών αερίων

ü
(1α) Νόμοι αερίων: Ισόθερμη μεταβολή ü
(1β) Νόμοι αερίων: Ισόχωρη μεταβολή ü
(1γ) Νόμοι αερίων: Ισοβαρής μεταβολή ü
(1δ) Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων ü
( 2 ) Μέτρηση του λόγου γ = Cp / Cv των ιδανικών αερίων (του αέρα)  
( 3 ) Μέτρηση ειδικού φορτίου ηλεκτρονίων (λόγος e/m)  
( 4 ) Μέτρηση δύναμης Laplace (Ζυγός ρεύματος)  
( 5 ) Σχεδιασμός και μελέτη ψηφιακών κυκλωμάτων συνδυαστικής λογικής  
(6α)

Γνωριμία με τον παλμογράφο - Πείρ.1 : Επίδειξη φαινομένου Επαγωγής

Φαινόμενο επαγωγής με τη χρήση Multilog ή την κλασσική μέθοδο : Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή  (Multilig)

ü

(6β) Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή (φαινόμενο επαγωγής με την κλασσική μέθοδο)

ü

( 7 ) Μέτρηση του συντελεστή αυτεπαγωγής πηνίου  

Γ ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ

(ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑ)

(1α) Ανάλυση του φωτός με πρίσματα. Παρατήρηση συνεχών φασμάτων 

ü

(1β) Ανάλυση του φωτός με πρίσματα. Παρατήρηση γραμμικών φασμάτων

ü

( 2 ) Πειράματα με τα πολωτικά σώματα  
( - ) Επιβεβαίωση της τιμής της σταθεράς του Planck από το φάσμα εκπομπής του υδρογόνου  
( 3 ) Μέτρηση ακτινοβολίας υποβάθρου με τον αισθητήρα Geiger Muller (Multilog)  
Γ ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

( - ) Απλή αρμονική ταλάντωση (με τη χρήση του Multilog)

ü

( - ) Παραγωγή και διάδοση περιοδικών ευθύγραμμων κυμάτων (στη λεκάνη κυματισμών)  
( - ) Διάθλαση κυμάτων στη λεκάνη κυματισμών (επαλήθευση νόμου Snell)  
( 1 ) Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού της λεκάνης κυματισμών  
( 2 ) Μέτρηση άγνωστης συχνότητας εναλασσόμενης τάσης στον παλμογράφο  
( 3 ) Μελέτη στάσιμων κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα (Kundt)  
(4α) Προσδιορισμός της ροπής αδράνειας κυλίνδρου κυλιόμενου σε κεκλιμένο επίπεδο (με την παράπλευρη επιφάνεια)

ü

(4β) Προσδιορισμός της ροπής αδράνειας κυλίνδρου κυλιόμενου σε κεκλιμένο επίπεδο (περί άξονα)

ü

( 5 ) Μελέτη ελαστικής και μη ελαστικής κρούσης στο επίπεδο και έλεγχος των αρχών διατήρησης ορμής και ενέργειας  
( 6 ) Έλεγχος της αρχής διατήρησης της ενέργειας με ανακύκλωση σφαίρας σε πλάγιο επίπεδο  
( 7 ) Μελέτη φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Προσδιορισμός του έργου εξαγωγής και η σταθερά του Planck  

Διευθύνσεις στο διαδίκτυο

Ενδιαφέρουσες διευθύνσεις με προσομοιώσεις

http://phet.colorado.edu/simulations

Ενδιαφέρουσες διευθύνσεις με Applets σχετικά με Φυσική

http://www.mta.ca/faculty/science/physics/suren/Applets.html

http://www.walter-fendt.de/ph11e/

http://www.colorado.edu/physics/2000/cover.html

http://www.spin.gr/static/sections/applets/physics.html

 

Θεματική λίστα με applets από όλα τα κεφάλαια της Φυσικής

- Πίσω στην αρχική σελίδα