Φυσική B’ Λυκείου Προσανατολισμού


Διδακτικό Πακέτο Φυσικής β’ Προσανατ. :


Υποστηρικτικό Υλικό


Και η υλοποίηση της ισόχωρης μεταβολής

Ισόχωρη Μεταβολή

Και η Εργαστηριακή Άσκηση σε Βίντεο με Μετρήσεις

Ισοβαρής Μεταβολή

Καταστατική Εξίσωση και Παγκόσμια Σταθερά των Αερίων