Εκπαιδευτικό Υλικό

Εδώ περιλαμβάνονται :

1 . Προτάσεις του ΕΚΦΕ για εργαστηριακή διδασκαλία(Φύλλα εργασίας)

2. Προτάσεις για διδακτική/εργαστηριακή χρήση από άλλες πηγές

3. Βιβλία/εργαστηριακοί οδηγοί, κανονισμοί θεμάτων εξετάσεων,διδακτέα ύλη κτλ.

4 . Σύνδεσμοι (links) με άλλους ιστότοπους