Φυσική Γ’ Γυμνασίου


Βιβλίο Μαθητή σε ηλεκτρ. μορφή : Εδώ

Τετράδιο Εργασιών: Εδώ

Εργαστηριακός Οδηγός: Εδώ

Βιβλίο Εκπαιδευτικού : Εδώ


Ακολουθούν οι επίσημες (από ΙΕΠ) Οδηγίες Διδασκαλίας του Μαθήματος (2023-2024):


Υποστηρικτικό Υλικό


Ακολουθούν Βιντεοσκοπημένα Φαινόμενα και αντίστοιχα Φύλλα Εργασίας


Ηλεκτρικό Φορτίο – Οι πρώτες παρατηρήσεις

Αγωγοί και Μονωτές

Το ηλεκτροσκόπιο

η συγκεκριμένη, προτείνεται για ένα εργαστήριο, κατά ομάδες μαθητών ίσως, πριν τη διδασκαλία του N. Coulomb.


Ο Νόμος του Coulomb – πειραματικά με το ζυγό στρέψης του Ι. Γάτσιου, τ. Υπευθ. του ΕΚΦΕ Ν. Σμύρνης

Δραστηριότητες στο Στατικό Ηλεκτρισμό που έχουν μία κάπως αστεία πλευρά


Εισαγωγή στο ηλεκτρικό ρεύμα, ηλ. κύκλωμα, ηλ. μετρήσεις

Ακολουθεί το αντίστοιχο Φύλλο εργασίας:


Παρουσιάζει πειράματα και μετρήσεις για Ένταση και Τάση σε Αντιστάτη, Σύρμα Νi-Cr, Λαμπτήρα, LED καθώς και το Βραχυκύκλωμα και ασφάλεια

Ακολουθούν σχετικά με το βίντεο φύλλα εργασίας:

Ακολουθεί Φύλλο Εργαστηριακής Δραστηριότητας από το συνάδελφο Φυσικό κ. Δημ. Πριόβολο εκπαιδευτικό στο 5ο Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης


Παρουσιάζει την Ισοδύναμη αντίσταση συνδεσμολογίας Αντιστατών σε Σειρά και Παράλληλα

Ακολουθούν τα σχετικά με το βίντεο φύλλα εργασίας:Ακολουθεί Βίντεο, για τα Μαγνητικά Αποτελέσματα του ηλ. ρεύματος


Ακολουθεί, αντίστοιχο με το Video, Φύλλο Εργασίας:

και … Νέο φύλλο πειραματικής μελέτης του εκκρεμούς, από τον Δ. ΠριόβολοΕγκάρσια κυματική κίνηση – χαρακτηριστικά της και Φυσικά Μεγέθη

Νέο Φύλλο Εργασίας για τη μέτρηση της Ταχύτητας του Ήχου

Διαμήκης κυματική κίνηση – χαρακτηριστικά της και φυσικά μεγέθη

Ακολουθούν Βίντεο Μετρήσεων Μεγεθών των Ήχου

Μέτρηση Ταχύτητας του Ήχου

Μέτρηση Συχνότητας του Ήχου

Μέτρηση του Μήκους Κύματος λ, του ήχου


Ακολουθούν σειρά βιντεοσκοπημένων πειραμάτων Οπτικής

Φως -Ενέργεια Ακτινοβολίας – πηγές φωτός- Σκιά – Παρασκιά

Φάσεις Σελήνης και Εκλείψεις

Η Ανάκλαση του φωτός

Διάθλαση και Εφαρμογές – Ολική Ανάκακλαση – Οπτική Ίνα – Φακοί